RIDER Szczecin transport międzynarodowy i okazjonalny przewóz osób, transfery na lotniska, transfer Berlin

RODO Polityka prywatności


Firma RIDER - Transport międzynarodowy i przewóz osób Artur i Patryk Masojć s.c. realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzących w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RIDER - Transport międzynarodowy i przewóz osób Artur i Patryk Masojć s.c. Szczecin 70-786 ul. Kosynierów 14/4
Administratorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się jest RIDER - Transport międzynarodowy i przewóz osób Artur i Patryk Masojć s.c.
Może Pani/Pan się z nami skontaktować:
-wysyłając e-mail na adres transportszczecin@gmail.com
-dzwoniąc pod numer 733007340;733007350
- pisząc na adres naszej siedziby Kosynierów 14/4 70-786 Szczecin.3. Dane podane w Umowie będą przetwarzane w celu realizacji umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz marketingu i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).4. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości) .5. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być, operatorzy pocztowi, operatorzy elektronicznych systemów płatności oraz podmioty nabywające wierzytelności.6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.9. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.